Bådpladser

Regler vedr. tildeling af bådpladser

Klubben har to placeringsmuligheder for tildeling af bådpladser. Det er enten bådhuset ved klubben eller garagen ved kokslageret. Bådhuset ved klubben er forbeholdt tur- og kapkajakker.

For at få tildelt bådplads kræves det, at man er aktiv roer. Dette betyder, at man skal ro minimum 300 km pr. år, hvilket skal fremgå af rolog. Det behøver ikke nødvendigvis at være i egen kajak, og km-kravet gælder både for tildelt bådplads i bådhuset ved klubben og i garagen ved kokslager.

Det har hidtil i enkelte tilfælde været muligt at få to bådpladser, men da der er mangel på bådpladser, vil dette fremover ikke være muligt. Har man på nuværende tidspunkt to bådpladser kræves fremover, at man skal ro minimum 600 km årligt og der henstilles desuden til, at man snarest muligt afgiver den ene plads, også selvom man opfylder kravet om 600 km årligt.

Der kan ikke tildeles bådpladser i kokslageret, idet klubben kun har tilladelse til at opbevare klubkajakker og klubmateriel her.

Dispensation:

Der kan ved henvendelse til "bådmand" eller klubbens formand gives dispensation for km-krav i op til 1 år i tilfælde af sygdom/skade, der gør, at man ikke kan ro.

Æresmedlemmer af klubben er fritaget fra km-krav.

Medlemmer, der yder et stort frivilligt arbejde, kan af bestyrelsen gives dispensation for km-krav i 1 år af gangen.

Ikrafttrædelse: 01 Januar 2019.

På klubbens/bestyrelsens vegne

Aksel Hansen

"bådmand", ansvarlig for tildeling af bådpladser