Ordinær generalforsamling 14 marts 2023

3. marts 2023 16:33 , af Martin Grüner

Kære medlemmer
Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling tirsdag den 14 marts 2023 kl 19:30 på Værkerne lokale 202.

Vedhæftet er foreløbig dagsorden, samt godkendt regnskab for 2022 og budget 2023.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftlig i hænde senest den 6 marts 2023.

Bestyrelsen stiller forslag om, at bestyrelsen må hjemtage et rentefrit lån hos DKF på 300.000- kr. Dette er for at sikre at der er penge til gennemførelse af byggeriet. Som det jo nok er bemærket, er vi ikke kommet i gang med byggeriet, dette skyldes at det er blevet små 500.000- dyre end først budgeteret. Derfor er vi ved at søge flere fonde, samt vil optage et lån så vi kan starte byggeriet til 1 april.

Vi håber at rigtig mange medlemmer vil komme.

Mange hilsner Kenneth