Roreglement

Oprettet den 2. april 2011 - Revideret den 1. maj 2011

Frigivet roer

Frigivelseskriterier - roeren skal:

 • kunne udfylde rologgen
 • have roet 100 km. inklusive kajakskole i den pågældende sæson
 • selvstændigt og sikkert kunne foretage følgende: Løft, håndtering, isætning, indstigning, udstigning samt kunne indstille fodstøtte og sæde til rigtig siddestilling
 • kunne ro fremad i en lige linje over 200 meter (roningen skal foregå jævnt og symmetrisk).
 • kunne ro baglæns i en lige linje
 • kunne stoppe kajakken effektivt og sikkert vha. få kraftfulde skoddetag
 • kunne dreje kajakken 360 grader på stedet vha. kombination af rotag og skoddetag
 • kunne ro i 8‐taller (manøvrere kajakken vha. roret)
 • kunne foretage sidetag – sidelæns roning ca. 5 m. (til begge sider)
 • kunne foretage støttetag til begge sider (”klappe” på vandet).
 • kunne foretage en "selvredning 1" (svømme sikkert i land med kajakken).
 • kunne foretage en "selvredning 2" (entring evt. med assistance fra hjælper i vandet) UDFØRES MED HAVKAJAK.
 • Kunne foretage en makkerredning: Entring med assistance fra hjælper i kajak
 • have basal viden om at undgå at kæntre (fx støttetag med pagajen på vandet) 
 • kunne foretage en korrekt tømning af en bordfyldt kajak, når du står på lavt vand, og kunne forklare, hvad man ikke må gøre, når kajakken er bordfyldt
 • kunne udvælge en pagaj efter “Tarzan-metoden”
 • være fortrolig med brugen af svømmevest samt afprøvning af dens opdriftsevne
 • kunne aflægge en svømmeprøve i søvand (voksne, samt børn fra 12 år, skal kunne svømme mindst 600 meter. Børn under 12 år skal kunne svømme mindst 350 meter

Rettigheder/pligter som frigivet roer:

 • Som frigivet roer forventes det, at du hjælper med og deltager i klubbens aktiviteter.
 • Ved betaling af et depositum kan du, når du er fyldt 15 år, få udleveret en nøgle der giver adgang til klubben og materiel, og dermed giver dig mulighed for at ro uden for de normale klubtider. Er du mellem 15 og 18 år, skal dine forældre eller din værge skriftligt give deres samtykke på, at de er indforstået med, at du får en nøgle.
 • Som nøgleroer skal du overholde klubbens bestemmelser for nøgleroningen.
 • Under roning skal du altid bære svømmevest.
 • Ved roning på Sorø sø må du ro alene. Udenfor Sorø sø skal du ro sammen med en A-licens-roer.
 • Som frigivet roer forventes det, at du foretager vedligeholdelseseftersyn af en kajak og kan rette eventuelle fejl.
 • Du skal kunne rengøre båd og øvrigt materiel samt bringe det på plads efter brug.
 • Du skal have kendskab til klubbens love og bestemmelser.

A-Licens (tilladelse til vinterroning)

Kriterier - som frigivet vinterroer skal du:

 • have roet mindst 300 km. i den pågældende sæson.
 • aflægge en entringsprøve (selvredning 2 uden hjælper), samt være i stand til at iklæde sig svømmevest i vandet. PRØVEN UDFØRES MED HAVKAJAK.
 • Hvert andet år deltage i klubbens kuldekursus, som indeholder både en teoretisk og praktisk prøve.

Rettigheder/pligter som A-licens roer:

 • Som frigivet roer forventes det, at du hjælper med i klubbens aktiviteter.
 • Ved betaling af et depositum kan du, når du er fyldt 15 år, få udleveret en nøgle der giver adgang til klubben og materiel, og dermed giver dig mulighed for at ro uden for de normale klubtider. Er du mellem 15 og 18 år, skal dine forældre eller din værge skriftligt give deres samtykke på, at de er indforstået med, at du får en nøgle.
 • Som nøgleroer skal du overholde klubbens bestemmelser for nøgleroningen.
 • Som frigivet vinterroer forventes det, at du foretager vedligeholdelseseftersyn af en kajak og kan rette eventuelle fejl.
 • Du skal kunne rengøre båd og øvrigt materiel samt bringe det på plads efter brug.
 • Du skal have kendskab til klubbens love og bestemmelser.
 • A-licenser giver ret til at ro ud alene i overensstemmelse med DKF’s sikkerhedsbestemmelser.
 • Roning i vintersæsonen forudsætter, at du har deltaget i kuldekursus, og har søgt klubbens bestyrelse om tilladelse. Tilladelsen gives for et år ad gangen.
 • Som A-licens roer kan du i perioden 1/5 – 1/10 vælge at ro uden svømmevest. Vesten skal dog altid forefindes i båden.
 • På fremmed rovand skal der altid bæres svømmevest.

Fælles for alle licensprøverne er, at de skal aflægges overfor personer udpeget af bestyrelsen.