Sikkerhedsbestemmelser for Sorø Kajakklub

Formål og gyldighed

Formålet med disse bestemmelser er at fremme sikkerheden ved kajak- og kanosejlads i Sorø Kajakklub (SK). Disse sikkerhedsbestemmelser supplerer Dansk Kano og Kajakforbunds (DKF) sikkerhedsbestemmelser, som kan læses herBestemmelserne gælder for al aktivitet og roning i klubregi, for såvel klubbens medlemmer som for gæster.

Bestyrelsen har ansvaret for at vedligeholde disse sikkerhedsbestemmelser og retningslinjer.

Generelle bestemmelser

Klubbens Daglige Rovand er Sorø Sø langs bredderne. Vær opmærksom på aftalen med de andre klubber, der færdes på Sorø Sø: Roklubben bruger fortrinsvis midten af søen, fra Smalsøen til Bøgeholmen, sejlklubben bruger midten af Storsøen. Lystfiskerne færdes lidt overalt, især må SK’s roere være opmærksomme på dem, der står i hullerne i bevoksningen langs bredderne.

Beskyttet Rovand er alle sejlbare søer, åer og strande i op til 600 m fra grundt vand. Ved roning i Beskyttet Rovand skal der medbringes mobiltelefon.

Rovand ud over denne afstand er Åbent Vand.Ved roning på Åbent Vand, skal der i gruppen medbringes slæbetov, pumpe, reservepagaj og telefon.

Ansvar og pligt

I overensstemmelse med DKF’s sikkerhedsbestemmelser har en frigiven roer:

  • ansvar for egen sikkerhed ved roning
  • ansvar for vedligeholdelse af egne færdigheder
  • ansvar for, at udstyr er sikkerhedsmæssigt forsvarligt og svarer til de forhold, roningen foregår under
  • pligt til at sige fra, hvis roningen tegner til at overstige egne færdigheder

Særlige bestemmelser for sikkerhed ved roning

Kun frigivne roere må ro mellem solnedgang og solopgang (mørkeroning) og kun i Dagligt Rovand. Ved mørkeroning skal roeren have en lygte tilgængelig. Den skal kunne lyse hele vejen rundt med et hvidt lys, som kan ses 300 m væk.

Personer, der har en sygdom eller et handicap, der kan være en væsentlig sikkerhedsmæssig risiko, må kun ro sammen med andre frigivne roere.  Vedkommende skal da sikre sig, at mindst én anden i gruppen har kendskab til sygdommen eller handicappet. Ved gæsteroning skal værten oplyse gæsten om dette.

Roning med gæster

Roere, der ikke er medlem af klubben, ror som gæster. Det skal ske under opsyn af en frigiven roer fra klubben, som er vært.

Gæstens rorettigheder afgøres af dennes EPP-niveau og i overensstemmelse med nærværende sikkerhedsbestemmelser.

Ved indskrivning i klubbens rolog skal såvel gæstens som værtens navn anføres.

Havkajak. Ved brug af havkajak på Beskyttet og Åbent Vand:

  • Skal makkerredning i havkajak være afprøvet inden
  • Skal der i gruppen medbringes reservepagaj, slæbetov, paddlefloat, tlf. i vandtæt pose, og der skal være aftalt kontakt-tidspunkt med pårørende
  • Skal alle medbringe ekstra tørt tøj

Roning med børn og unge (roere under 18 år):

Nærværende bestemmelser gælder for børn mellem 10 og 18 år. 

Børn- og ungetræning ledes af instruktører, der er godkendt af klubben – Instruktører skal som minimum være frigivne roere, jf klubbens gældende regler, samt have afgivet ren børneattest. 

Børnetræning indbefatter instruktion i elementær indlæring af: 

roteknik 

materialelære og sikker håndtering af udstyr 

kendskab til vejret og påklædning 

indøvning / testning af svømmefærdigheder 

sikkerhedsøvelser/entringsøvelse 

Alle børn skal bære sikkerhedsgodkendt svømmevest, jf. klubbens gældende regler. Kaptræner kan med forældrenes samtykke i særlige tilfælde dispensere herfra. 

Børn under 15 år kan som hovedregel ikke få selvstændigt adgang til klubbens materialer, hvilket vil sige, at de ikke kan få udleveret nøgle til klubben og ro alene. Kaptræner kan med forældrenes samtykke i særlige tilfælde dispensere fra dette, dog må børn under 15 år aldrig ro helt alene. Unge under 15 år kan få nøgle til klubben og ro på egen hånd efter gældende regler om frigivet roer samt efter et skriftligt samtykke fra forældre/værge om at pågældende må få nøgle. 

Ved børneinstruktion er instruktøren ansvarlig for børnene, herunder at det benyttede materiale er i orden. 

Klubben vil ikke kunne gøres ansvarlig for eventuel hændelig skade/ulykke, men instruktøren kan drages til ansvar, hvis han/hun har udvist uagtsomhed /skødesløshed og /eller tilsidesat klubbens regler. 

Ror børnene med andre voksne end instruktøren, overdrages det fulde ansvar til pågældende. 

Ved deltagelse i klubtilmeldte stævner er klubben ansvarlig for børneroerne. 

Fravigelse af disse sikkerhedsbestemmelser

Bestemmelserne gælder ikke ved stævner med sikkerhedsforskrifter i overensstemmelse med DKF’s sikkerhedsbestemmelser.

Ved ro-instruktion arrangeret af klubben kan instruktøren fravige disse bestemmelser, når det er nødvendigt for at gennemføre uddannelsen. Det forudsætter dog, at instruktøren er uddannet som DKF Instruktør 2 eller højere, og kun i klubbens Daglige Rovand.

Husk: Ved tilsidesættelse af disse sikkerhedsbestemmelser og ved uansvarlig brug/håndtering af klubbens materialer og ejendom, kan bestyrelsen give karantæne eller udelukkelse af klubben.